Vi er glade for å ha deg her! Vil du dele din mening om hjemmedesignprodukter?

UserTribe jobber med en ny forskningsundersøkelse for et designmerke og vi leter etter respondenter i Norge for å gi oss sine tilbakemeldinger om deres behov når de kjøper designprodukter.
Fortsett
HVEM
Norske menn og kvinner (30-55 år) bosatt utenfor Oslo med barn hjemme.
KRAV
Merk: onlineintervjuene vil skje via ZOOM-samtaler. Hvis du kvalifiserer for studiet, vil du bli invitert til å velge en tid, og en av intervjuerne våre vil møte deg på nettet og veilede deg gjennom spørsmålene.
SPROG
Norsk
VARIGHED
30 - 45 min.
DEADLINE
Intervjuer vil skje online fra 20. april til 24.
BELØNNING
Du får et 800 NOK GoGift-gavekort for din tid.